Skip to content

Desať krokov Európskej únie na boj s koronavírusom

Dátum udalosti: 05/05/2020

Možnosti preberania

Európska únia naďalej zohráva kľúčovú úlohu v reakcii na pandémiu koronavírusu. V krátkodobom horizonte je prioritou boj proti šíreniu vírusu a podpora členských štátov, dlhodobým cieľom je zmierniť spoločensko-hospodárske dôsledky krízy. Ponúkame pohľad na desať krokov, ktoré EÚ spolu s Parlamentom podniká v boji proti ochoreniu COVID-19.