Skip to content

10 000 príslušníkov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž

Dátum udalosti: 11/04/2019

Možnosti preberania

Parlament má zvýšiť kapacitu agentúry, ktorá kontroluje vonkajšie hranice EÚ. Do roku 2027 bude mať Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž 10 000 príslušníkov vrátane jednotky rýchlej reakcie pre prípad núdzových situácií.

Správa súborov cookies na webovej stránke Európskeho parlamentu

Táto stránka používa metaúdaje (cookies). Súhlasom s metaúdajmi (cookies) môžete využiť optimálnu navigáciu

Viac