Skip to content

(6) EP Plenary session Debate with the Prime Minister of Belgium, Charles MICHEL, on the Future of Europe: One round Political group leaders. Kathleen VAN BREMPT (S&D, BE) (9:49 - 9:53)

Dátum udalosti: 03/05/2018

Možnosti preberania

Správa súborov cookies na webovej stránke Európskeho parlamentu

Táto stránka používa metaúdaje (cookies). Súhlasom s metaúdajmi (cookies) môžete využiť optimálnu navigáciu

Viac