Skip to content

(08) EP Plenary session - Report on the inquiry into money laundering, tax avoidance and tax evasion. Round of political group speakers: Miguel URBÁN CRESPO (GUE/NGL, ES) (09:39 - 09:41)

Dátum udalosti: 12/12/2017

Možnosti preberania

Správa súborov cookies na webovej stránke Európskeho parlamentu

Táto stránka používa metaúdaje (cookies). Súhlasom s metaúdajmi (cookies) môžete využiť optimálnu navigáciu

Viac