Skip to content

Ден на езиковото многообразие 2020 г

Dátum udalosti: 24/09/2020

Možnosti preberania:

Прекрачете прага на Европейския парламент, както правят над 300 000 посетители всяка година, и със сигурност ще забележите, че в неговите сгради се говори на най-различни езици. И това изглежда напълно нормално!