Skip to content

Niekoľko slov o tom, čo Európa robí pre zamestnancov v odvetví morských produktov počas koronavírusovej krízy

Data evenimentului: 01/09/2020

Posibilități de obținere:

Ak pracujete v odvetviach rybolovu, akvakultúry či spracovania rýb, určite ste už pocítili dôsledky koronavírusovej krízy. Opatrenia zamerané na obmedzenie pohybu spôsobili prudký pokles predaja a zatvorenie reštaurácií. EÚ si uvedomuje vážnosť situácie a snaží sa na ňu reagovať. Povedzme si o niekoľkých konkrétnych krokoch, ktoré Únia uskutočnila.