Skip to content

Reparaţi, reutilizaţi şi reciclaţi!

Data evenimentului: 09/04/2018

Posibilități de obținere

Parlamentul vrea ca europenii să treacă la o economie circulară, prin utilizarea mai eficientă a materiilor prime şi reducerea deşeurilor.