Skip to content

Kratke vijesti - HR - 201007

Data evenimentului: 07/10/2020

Înregistrarea audio va fi disponibilă în curând
Europski parlament i njegovi zastupnici glas su građana u Europskoj uniji. Želimo da taj glas bude svima dostupan. „Kratke vijesti” sažet je pregled glavnih dnevnih tema na svim službenim jezicima Unije. Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Saznajte više na našim stranicama: