Skip to content

Anna lär sig ett nytt språk

Data evenimentului: 26/09/2020

Posibilități de obținere:

Det här är berättelsen om en liten flicka som heter Anna. När hon börjar skolan i ett nytt land lär hon sig språket genom att hela tiden omge sig med det. Ljudboken och e-boken finns på alla 24 officiella EU-språk. Målgruppen är barn på 3–6 år, men boken kan även läsas av äldre barn som lär sig läsa – både på deras första- eller andraspråk.