Deepfake - SK

Descrição

Deepfake, čiže materiál účelovo upravený pomocou umelej inteligencie, zaplavuje internet a mení našu realitu. Ovplyvňuje to, ako vnímame určité udalosti alebo vyhlásenia, a umelým vytváraním falošných dojmov produkuje napätie. Ide o techniku, ktorá sa už využíva na páchanie trestných činov. Vzhľadom na to, že internet je celosvetovou sieťou, deepfake materiál prináša nové výzvy pre miestne, vnútroštátne i nadnárodné právne systémy. Je teda potrebné prijať primerané opatrenia aj na úrovni EÚ.

Related media