Skip to content

Zatrudnienie wśród młodych w UE: europosłowie szukają innowacyjnego podejścia

Data wydarzenia: 06/12/2017

Opcje pobierania

Uruchomiona w 2013 r. inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych udziela pomocy finansowej regionom z wysoką stopą bezrobocia wśród młodych. Europosłowie chcą, by państwa członkowskie odegrały swoją rolę i promowały reformy mające na celu długoterminowe, zrównoważone zatrudnienie wśród młodych.