Fragmenty sesji z 2010 r.: kluczowe momenty roku kryzysu