Skip to main content

Przeciwdziałanie dezinformacji na temat Covid-19

Description

W Unii Europejskiej odnotowano wzrost dezinformacji dotyczącej pandemii Covid-19. Zarówno w Internecie, jak i poza nim, codziennie udostępniane są fałszywe informacje, zacierające granice między faktem a fikcją w czasie kryzysu wywołanego przez koronawirusa.

Related media