Najważniejsze wydarzenia z sesji plenarnej: Węgierska ustawa przeciwko osobom LGBTIQ, usprawnienie łączności i wzmocnienie roli EMA