"To zależy od Rosji", mówi przewodniczący parlamentu Ukrainy