Skip to main content

„Kupiłbyś produkt toksyczny?”: eliminowanie trwałych zanieczyszczeń organicznych

Description

W miarę jak UE zmierza w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym podejmuje ona działania mające na celu zapewnienie, że toksyczne substancje chemiczne nie będą skoncentrowane w materiałach pochodzących z recyklingu. Trwałe zanieczyszczenia organiczne (POP), w tym tak zwane „chemikalia na zawsze”, są związkami odpornymi na degradację środowiska. Kiedyś używane w przemyśle, stanowią obecnie problem ze względu na ich długowieczność: gromadzą się one w odpadach, glebie, powietrzu i wodzie, co może mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi i środowisko. Dlatego też Parlament uchwalił przepisy mające na celu ich wyeliminowanie. Sprawozdawca Martin Hojsík wyjaśnia, czym są POP, dlaczego są one niebezpieczne i jakie są zmiany w ustawodawstwie proponuje Parlament.