W przyszłym tygodniu na sesji plenarnej: programy dla młodzieży, ograniczenie emisji dwutlenku węgla w gospodarce i kultura.