Finansowanie budżetu UE: „Przywracanie sprawiedliwości społecznej i podatkowej”