Finansowanie budżetu UE: „Przywracanie sprawiedliwości społecznej i podatkowej”

Opis

Parlament pragnie, by budżet UE stał się mniej uzależniony od wkładów krajowych. Nowe tak zwane „zasoby własne” są niezbędnym sposobem finansowania przez UE kluczowych programów, takich jak plan naprawy gospodarczej „NextGenerionEU”.