W przyszłym tygodniu w Strasburgu: Przewodniczący Parlamentu, francuska prezydencja UE i transport zwierząt