Skip to main content

W przyszłym tygodniu w Brukseli: od praw człowieka po ochronę pracowników

Description

Parlament obchodzi Tydzień Praw Człowieka, organizując serię wydarzeń, w tym konferencję wysokiego szczebla, która odbędzie się 20 listopada. Europosłowie omawiają również lepszą ochronę informatorów i pracowników narażonych na działanie rakotwórczych substancji chemicznych. W porządku obrad znajdują się także: nowe zasady mające na celu lepszą koordynację systemów zabezpieczenia społecznego pracowników transgranicznych oraz regulacje dotyczące pojazdów autonomicznych.

Detale

Data wydarzenia19.11.2018
Reference:N01PUB181116CMUP