Skip to main content

360°: Przyszłość polityki regionalnej UE

Description

Jan Olbrycht (EPL, Polska) i Marta Andreasen (EFD, Wlk. Brytania) udzielają szczegółowych wyjaśnień odnośnie funkcjonowania funduszy strukturalnych i ich przyszłości po roku 2014.

Detale

Data wydarzenia26.03.2012
Reference:D0040006