360°: Przyszłość polityki regionalnej UE

Opis

Jan Olbrycht (EPL, Polska) i Marta Andreasen (EFD, Wlk. Brytania) udzielają szczegółowych wyjaśnień odnośnie funkcjonowania funduszy strukturalnych i ich przyszłości po roku 2014.