Skip to content

Przyszłość Europy: strefa euro potrzebuje wzmocnienia (Pervenche Berès/Reimer Böge)

Data wydarzenia: 22/02/2017

Opcje pobierania

Parlament Europejski przyjął trzy rezolucje odnośnie przyszłego rozwoju Unii Europejskiej. Dwóch sprawozdawców: Pervenche Berès oraz Reimer Böge pragnnie, by gospodarki państw strefy euro zbliżyły się do siebie w celu uzyskania większej odporności na wstrząsy zewnętrzne. Budżet specjalny dla strefy euro jest jedną z ich głównych propozycji.

Zarządzanie ciasteczkami na stronie Parlamentu Europejskiego

Strona używa plików cookies. Dzięki zaakceptowaniu plików cookies będziesz mógł w pełni korzystać z funkcjonalności strony.

Więcej