Skip to content

Walka o jakość powietrza

Data wydarzenia: 28/10/2015

Opcje pobierania

Zanieczyszczenie powietrza może mieć duży wpływ na nasze zdrowie, dlaczego więc nie robimy więcej, aby z nim walczyć? Dochodzenie w Polsce.