UE reformuje swój system handlu węglem.

Event date: 01/02/2018

Acquisition options

Transcript:

W ramach kolejnego kroku w kierunku osiągnięcia docelowej redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40% do 2030 r. Unia Europejska pracuje nad nowymi reformami pionierskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji.