Skip to content

Powstali z popiołów

Data wydarzenia: 09/03/2020

Opcje pobierania

73-letnia właścicielka restauracji Lealdina Fernandes, przeżyła okropne pożary lasów, które dotknęły Portugalię w 2017 roku. Restauracja, dobytek jej życia, została zniszczona. Lealdina odbudowuje swoją restaurację dzięki unijnemu funduszowi nadzwyczajnemu, który został uruchomiony, aby pomóc w odbudowie lokalnej gospodarki po pożarach.