Skip to content

Forum publiczne: Koniec strefy Schengen?

Data wydarzenia: 24/05/2011

Opcje pobierania

Czy wobec sporu między Francją i Włochami należy zrezygnować z podróżowania bez pasztortu, aby położyć kres imigracji? Zapraszamy na debatę.