Skip to content

Kolejne 6 miesięcy w Parlamencie: droga do uzdrowienia

Data wydarzenia: 17/07/2020

Opcje pobierania

Przy wychodzeniu z COVID-19 jako wspólnego zagrożenia w kolejnych sześciu miesiącach, Parlament rozważy kluczowe ustawodawstwo dotyczące rolnictwa, transportu i migracji. Zapewnienie uzdrowienia gospodarki przy zachowaniu miejsc pracy i środowiska jest priorytetem. Wszystko to i więcej w kolejnych sześciu miesiącach w Parlamencie Europejskim.