Skip to content

Długoterminowy budżet UE: Parlament broni sztandarowe programy UE

Data wydarzenia: 25/09/2020

Opcje pobierania

Klimat, badania, młodzież i opieka zdrowotna są priorytetami Parlamentu Europejskiego w kolejnym siedmioletnim budżecie. Cięcia funduszy w dziedzinach, które pomagają w odbudowie i są inwestycją w przyszłe pokolenia są niedopuszczalne.