Skip to content

Handel ludźmi jest nadal rzeczywistością w UE

Data wydarzenia: 16/02/2021

Opcje pobierania

W latach 2017 i 2018 w UE zgłoszono ponad 14 000 ofiar handlu ludźmi. Rzeczywista liczba ofiar wykorzystywania seksualnego lub do pracy jest prawdopodobnie dużo wyższa. Obywatele UE stanowili prawie połowę wszystkich zarejestrowanych ofiar w UE. Eurodeputowani wzywają do większej transgranicznej współpracy i aktualizacji dyrektywy o z 2011 roku w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi.