Skip to content

Od bezpieczeństwa na drogach po sygnalistów: 5 liczb do zapamiętania ze Strasburga

Data wydarzenia: 18/04/2019

Opcje pobierania

Parlament debatował nad nowymi zasadami ochrony konsumenta oraz nad stworzeniem nowych kanałów bezpiecznego informowania o nadużyciach. Technologia zapewniająca bezpieczeństwo drogowe powinna być zainstalowana w nowych samochodach od 2022 r., a pracownicy europejscy zatrudnieni w ramach nowych lub nietypowych form pracy powinni mieć zagwarantowane minimalne prawa. Europosłowie zagłosowali także ws. funduszy na program mający stymulować europejską strategię cyfrową.