Skip to content

Od emisji CO2 do praw autorskich: 5 numerów do zapamiętania ze Strasburga

Data wydarzenia: 29/03/2019

Opcje pobierania

Parlament zgodził się w kwestii celów ograniczenia emisji CO2 z transportu drogowego oraz przyjął przepisy dotyczące praw autorskich, aby zapewnić, że prawa i obowiązki w zakresie własności intelektualnej, będą od teraz stosowane w świecie wirtualnym. Europosłowie głosowali także nad nowymi przepisami, które mają na celu lepszą ochronę pracowników przed rakotwórczymi chemikaliami, nad zakazem stosowania produktów plastikowych jednorazowego użytku, a także ws. rezygnacji ze zmiany czasu dwa razy w roku.