Skip to content

Wspólne cele: Jednolity Rynek Cyfrowy

Data wydarzenia: 01/02/2017

Opcje pobierania

Czy kiedykolwiek nie mogli Państwo dokonać zakupów przez internet z powodu Państwa miejsca zamieszkania? Geo-blokowanie ogranicza sprzedaż klientom w konkretnych krajach, co nie jest zbyt przyjemne, jeśli zobaczymy w internecie szalik dostępny w innym państwie. Po sukcesie jednolitego rynku Unia Europejska pracuje nad Jednolitym Rynkiem Cyfrowym, który wyeliminuje geo-blokowanie i poprawi możliwości działalności online w całej Europie dla wszystkich obywateli.