W przyszłym tygodniu w Brukseli: od równowagi między życiem zawodowym a życiem osobistym po molestowanie

Data wydarzenia: 06/07/2018

Opcje pobierania

Parlament ma za zadanie zająć się problemami dotyczącymi równowagi między życiem zawodowym a prywatnym dla rodziców i opiekunów, zwiększeniu obrony przed zagrożeniami cybernetycznymi, zwalczaniu molestowania seksualnego, ustanawianiu cyfrowego portalu i walki z różną jakością i składem produktów w różnych krajach jednolitego rynku.