Skip to content

Kolejne tematy poruszane w Brukseli: Długoterminowy budżet UE, aplikacje do śledzenia COVID-19 i inne

Data wydarzenia: 11/05/2020

Opcje pobierania

Podczas sesji plenarnej europosłowie przedstawią swoje oczekiwania wobec długoterminowego budżetu UE oraz plan naprawczy, mający na celu walkę ze skutkami pandemii koronawirusa. Będą również omawiać zgodność aplikacji do śledzenia COVID-19 z przepisami UE dotyczącymi ochrony danych. W porządku dziennym przewidziano także głosowanie w sprawie nowego oznakowania opon oraz ogólnounijnych wymogów dotyczących wielokrotnego wykorzystania wody.