Skip to content

Przyspieszenie wzrostu i zatrudnienia w UE

Data wydarzenia: 18/12/2017

Opcje pobierania

Małe i średnie przedsiębiorstwa — MŚP — są motorem gospodarki europejskiej. Parlament Europejski chce zapewnić stabilny wzrost w UE, tworząc sprzyjające środowisko dla MŚP. Poznajcie Arnaud i Geraldine, którzy mają małą firmę meblarską we Francji.