Globoki ponaredki - SL

Opis

Splet so preplavili globoki ponaredki, računalniško spremenjene fotografije in posnetki, ki spreminjajo našo resničnost. Vplivajo na naše dojemanje dogodkov in izjav, umetno ustvarjajo napačne predstave in tako povzročajo trenja. Torstne ponaredke je mogoče uporabiti tudi za kazniva dejanja. Ker je internet dostopen povsod, je to velik izziv za lokalne, nacionalne in nadnacionalne pravne sisteme. Zoper globoke ponaredke je torej treba ukrepati tudi na ravni Evropske unije.

Related media