70. rocznica powstania Parlamentu Europejskiego – 70 lat demokracji europejskiej

70. rocznica powstania Parlamentu Europejskiego – 70 lat demokracji europejskiej