Skip to main content

Van kolen naar schone energie: de groene transitie van Europa

Description

Indien Europa CO2-neutraal wil zijn tegen 2050, moet het overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Het Parlement wil dat aanzienlijke middelen worden uitgetrokken voor het Fonds voor een rechtvaardige transitie, dat regio's, bedrijven en hun werknemers helpt om in te zetten op de energiebronnen van de toekomst.