Default image for coming soon media.

Het Jounraal: Bijen verdwijnen - GGO's toestaan