Skip to main content

Verslaggever: Toekomstige EU-leden?

Description

Drie van de vijf landen met kandidaatstatus om toe te treden tot de EU zijn met de officiële toetredingsonderhandelingen begonnen. EuroparlTV neemt hun vooruitgang onder de loep.