Skip to main content

Het Parlement vraagt om dringende steun voor de creatieve sector

Description

Hoewel een deel van de EU-financiering de creatieve sector heeft bereikt via flexibelere staatssteunregels en Creatief Europa, is er geen EU-herstelfonds voor cultuur. De Europarlementariërs eisen meer directe steun voor cultuur en extra middelen voor de kunsten in de meerjarenbegroting.