De EU-commissarissen voor werkgelegenheid, internationale samenwerking, landbouw en binnenlandse zaken worden getest door de Europarlementariërs