Skip to main content

Interview: Voor- en nadelen van de ACTA

Description

Het lot van de controversiële antipiraterij-overeenkomst ligt in de handen van het EP. David Martin en Christofer Fjellner bespreken de mening van hun fracties.

Details

Datum evenement25-4-2012
Reference:N0030184