Skip to main content

Een einde maken aan de dakloosheid in Europa

Description

Er zijn geen officiële cijfers voor daklozen in de EU, maar naar schatting zijn er zo'n 700.000 daklozen in Europa, 70% meer dan tien jaar geleden. Het Europees Parlement roept op tot een EU-brede strategie om daklozen tegen 2030 te helpen een fatsoenlijke huisvesting te vinden.