Skip to main content

Terrorismebestrijding: De Europese justitie maakt zich klaar

Description

EP'er Monika Hohlmeier en Michèle Coninsx, voorzitter van Eurojust, bespreken hoe radicalisering voorkomen kan worden en hoe buitenlandse strijders tegengehouden kunnen worden.