Skip to content

Seo an méid a dhéanann an Eoraip do ghairmithe bia mara atá ag tabhairt aghaidh ar ghéarchéim an choróinvíris

Datum evenement: 01/09/2020

Downloadopties:

Má tá tú ag obair sna hearnálacha iascaigh, dobharchultúir nó próiseála éisc, tá drochthionchar ghéarchéim an choróinvíris feicthe agat cheana féin, gan dabht. Tháinig titim ollmhór ar dhíolachán agus dúnadh bialanna mar chuid de bhearta dianghlasála. Tuigeann an tAontas na deacrachtaí atá romhat agus tá sé ag gníomhú chun cuidiú leat. Seo chugat mar sin, trí shampla den chúnamh sin.