Skip to content

De toekomst van Europa: Het Verdrag van Lissabon optimaal benutten (Elmar Brok)

Datum evenement: 20/02/2017

Downloadopties

Het Europees Parlement heeft drie resoluties aangenomen om de toekomstige ontwikkeling van de Europese Unie te bestuderen. Eén van de rapporteurs, Elmar Brok, roept de EU op ten volle gebruik te maken van het Verdrag van Lissabon, omdat het politieke potentieel ervan tot nog toe niet volledig is benut. De EU moet bijvoorbeeld transparanter worden en moet een gemeenschappelijk defensiebeleid nastreven.