Skip to content

De EU hervormt haar emissiehandelssysteem

Datum evenement: 01/02/2018

Downloadopties

In een nieuwe poging haar doel te bereiken van ten minste 40% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030, werkt de Europese Unie momenteel aan nieuwe hervormingen van haar vooruitstrevende regeling voor de handel in emissierechten.

Cookies op de website van het Europees Parlement

Deze site maakt gebruik van cookies. Voor een optimale browse-ervaring moet het gebruik van cookies toegelaten zijn.

Meer