De EU hervormt haar emissiehandelssysteem

Event date: 01/02/2018

Acquisition options

Transcript:

In een nieuwe poging haar doel te bereiken van ten minste 40% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030, werkt de Europese Unie momenteel aan nieuwe hervormingen van haar vooruitstrevende regeling voor de handel in emissierechten.