Skip to content

De Europese bijen redden

Datum evenement: 24/01/2018

Downloadopties

Een rapport van het Parlement richt de aandacht op de problemen van de bijenteeltsector in Europa. Namaakhoning en schadelijke bestrijdingsmiddelen die een gevaar vormen voor bijenpopulaties: Europarlementariërs dringen aan op veranderingen om de bijen in de EU te beschermen.