Skip to content

Niekoľko slov o tom, čo Európa robí pre malých a stredných podnikateľov a majiteľov MSP počas koronavírusovej krízy.

Datum evenement: 08/09/2020

Downloadopties:

Pandémia COVID-19 zasiahla malé a stredné podniky mimoriadne tvrdo. V situácii, keď mnohé z nich bojujú o prežitie, sa im EÚ snaží podať pomocnú ruku. Tu je niekoľko príkladov konkrétnych opatrení, ktoré Únia prijala.